Jedlik ÁnyosKatolikus pap vagyok, szerzetes. Bencés rendünk jelmondata: Ora et Labora, azaz Imádkozzál és dolgozzál – ezt igyekszem követni, sokat imádkozom, miközben rengeteget kísérletezem és tanítok. A fizikai jelenségeket kutatom. Több olyan találmányom is van, amit a világ másoknak tulajdonít, de nem bánom, mert „nem gyáros vagyok, hanem tanár”! Nem a hírnév érdekel, a Teremtő titkait keresem és tanítom. Én találom fel a villanymotort, én ismerem fel és írom le a dinamó működési elvét.
Majd építek ívlámpát Pannonhalmán, ahol a rendünk főaptásága van – lett is belőle nagy riadalom, mert éjszaka a falu népe azt hitte, kigyulladt a templom. A nevemet a legtöbben mégis a szódavíz készítő gépem miatt ismerik. És azt tudtad, hogy én vagyok az első tanár, aki már nem latinul, hanem magyarul tanít az egyetemen?

Ezt nézd háttér kép

EZT NÉZD!

Nézd meg a rövid filmeket, amelyekből megtudhatod: már gyerekként is tudom, hogy nagy dolgokat viszek véghez!

Életutam

(1800 - 1895)

 • Születése kép

  Születésnapom

  1800. január 11-én születtem a felvidéki Szimőn, István névre keresztelnek.

 • Tanulóévei kép

  Tanulóéveim

  A szülőfalumban kezdem az iskolát, majd Nagyszombaton tanulok tovább. A pozsonyi gimnáziumi évek alatt elhatározom, hogy Isten szolgája leszek. Győrben és Pannonhalmán teológiát tanulok, Pesten pedig bölcsészdoktori diplomát szerzek.

 • Mérföldkövek

  1825-ben a Szent Benedekről elnevezett rend, a bencés rend szerzetesévé szentelnek, Ányos néven leszek szerzetes. A győri bencés líceumban kezdek tanítani természetrajzot és mezőgazdálkodást, de hamarosan egyetemi tanár leszek. Szeretek kísérletezni, a természet törvényeit kutatom, különösen az elektromosság és a fényjelenségek érdekelnek. Egy elektromos gépezettel olyan villámlást csinálok, hogy még a bécsi világkiállítás nézői sem hisznek a szemüknek! A „bökős vizet”, amit te szódavíz néven ismersz, igaziból a paptársaim szórakoztatására találom fel. „Hamarosan a Teremtőm előtt fogok állani, és végre megtudom, mi a fény és elektromosság” - hosszú életem végén, 95 évesen Győrben hagyom el a földi világot 1895. december 13-án.

 • Házasságom

  A házasság helyett a papi hivatást választom.

 • Hagyatékom

  Leírom a dinamóelvet, én készítem el a világ első elektromos forgómotorját, azaz a villanymotort, majd a villamos motorkocsi modelljét. A sok-sok találmányom közül talán a szódavízkészítő gépet ismerik a legtöbben.